Inschrijving Timmerdorp 2018

 • De inschrijving kost €17,50,- per deelnemer.
 • De voorinschrijving start op 28 mei 2018, zie hieronder voor meer informatie.
 • de gewone inschrijving start 16 juni 2018 zie hieronder voor meer informatie.
 • regulier inschrijven kan alleen door het bedrag vóór 25 juni 2018 aan ons over te maken.
 • Er kunnen beperkt aantal kinderen deelnemen aan het evenement. De inschrijving is elk jaar snel vol. Om die reden is de 'voorkeursregeling' door middel van de voorinschrijving mogelijk gemaakt voor ouders die zich ook als vrijwilliger opgeven. Hieronder lees je er meer over.
 • Het timmerdorp wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, of groep 3 (volgend schooljaar) t/m groep 8 (afgelopen schooljaar).
 • Het timmerdorp is in eerste instantie toegankelijk voor kinderen uit dorpskern Anna Paulowna (postcode 1760 en grotendeels 1761). Daar rekenen we ook kinderen onder die naar school gaan in Anna Paulowna. Kinderen uit buitengebieden (bijvoorbeeld uit Wieringerwaard, Van Ewijcksluis, 't Zand, logerende kinderen of vriendjes) kunnen wel inschrijven, maar komen onder aan de lijst
 • Heb je je ingeschreven via de voorinschrijving? Betaal dan op tijd door het geld op onze rekening over te maken! Heb je niet op tijd betaald, dan is de voorinschrijving ongeldig!
 • Het rekeningnummer is:
  NL74 RABO 0123 5385 05 t.n.v. Timmerdorp Anna Paulowna, o.v.v. naam kind.
 • Betalen is bevestiging: Heb je ingeschreven en betaald? Dan kun je er vanuit gaan dat je kind is ingeschreven.
  Er is geen plaats voor extra kinderen die één dag (deel) willen timmeren
 • Als vrijwilliger moet je ouder zijn dan 18 jaar!

Download hier:

*  de link voor het inschrijven voor de wachtlijst.

 


Bij de inschrijving hanteert het Timmerdorp een voorkeursregeling op deze manier:

 1. Vrijwilligers van vorig jaar krijgen als eerst een uitnodiging tot inschrijving via de mail. Als zij zich weer als vrijwilliger opgeven voor minimaal twee dagdelen, krijgt de inschrijving van hun kinderen voorrang. Hiervoor dient opgeven en betaling gebeurd te zijn vóór 10 juni.
 2.  Nieuwe vrijwilligers krijgen voorrang bij de inschrijving als ook zij zich voor minimaal twee dagdelen beschikbaar stellen. Hiervoor worden de inschrijfformulieren online beschikbaar gesteld.
 3. De reguliere inschrijving start vanaf 18 juni. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.
 4. Bent u vrijwilliger zonder deelnemende kinderen? U hoeft het inschrijfformulier niet in te vullen. Wij willen u vragen om een mail te sturen naar de organisatie.     TimmerdorpAP@gmail.com. 

Lees hier meer informatie over...

timmerdorp-woensdagochtend-251jpg

Inschrijving Timmerdorp 2018

Wat je moet weten over de inschrijving voor het Timmerdorp:

20150710_1639230-08-2jpg

Toegang en Locatie

Toegang, Locatie en Calamiteitenadres Timmerdorp Anna Pauwlona

dsc_0001jpg

De Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen timmerdorp!

timmerdorp-woensdagochtend-2-1jpg

Algemene informatie

Goed om te weten!