Inschrijving Timmerdorp 2022


 • De inschrijving kost €17,50,- per deelnemer.
 • De voorinschrijving start op 16 mei , zie hieronder voor meer informatie.
 • de gewone inschrijving start 7 juni zie hieronder voor meer informatie.
 • Er kunnen beperkt aantal kinderen deelnemen aan het evenement. De inschrijving is elk jaar snel vol. Om die reden is de 'voorkeursregeling' door middel van de voorinschrijving mogelijk gemaakt voor ouders die zich ook voor minimaal 2 dagdelen  als vrijwilliger opgeven. Hieronder lees je er meer over.
 • Het timmerdorp wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, of groep 3 (volgend schooljaar) t/m groep 8 (afgelopen schooljaar).
 • Het timmerdorp is in eerste instantie toegankelijk voor kinderen uit dorpskern Anna Paulowna (postcode 1760 en grotendeels 1761). Daar rekenen we ook kinderen onder die naar school gaan in Anna Paulowna. Kinderen uit buitengebieden (bijvoorbeeld uit Wieringerwaard, Van Ewijcksluis, 't Zand, logerende kinderen of vriendjes) kunnen wel inschrijven, maar komen onder aan de lijst
 • Heb je je ingeschreven via de voorinschrijving? Betaal dan op tijd door het geld op onze rekening over te maken! Heb je niet op tijd betaald, dan is de voorinschrijving ongeldig!
 • Het rekeningnummer is:
  NL74 RABO 0123 5385 05 t.n.v. Timmerdorp Anna Paulowna, o.v.v. achternaam, straat, huisnummer ( voorbeeld: timmerman, hamerstraat, 5).
 • Betalen is bevestiging: Heb je ingeschreven en betaald? Dan kun je er vanuit gaan dat je kind is ingeschreven.
  Er is geen plaats voor extra kinderen die één dag (deel) willen timmeren
 • Als vrijwilliger moet je ouder zijn dan 18 jaar!


* inschrijving  timmerdorp 2022 gaat 16 mei open !!

Bij de inschrijving hanteert het Timmerdorp een voorkeursregeling op deze manier :

Een timmerdorp kan niet zonder vrijwilligers door gaan. Daarom krijgen de ouders/ verzorgers die 2 dagdelen komen helpen voorrang bij de inschrijving. Deze voorinschrijving start op maandag 16 mei. We hanteren hierbij het principe VOL = VOL.

 1. De reguliere inschrijving start vanaf 7 juni. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.
 2. Bent u vrijwilliger zonder deelnemende kinderen? U hoeft het inschrijfformulier niet in te vullen. Wij willen u vragen om een mail te sturen naar de organisatie.     TimmerdorpAP@gmail.com. 

Lees hier meer informatie over...

timmerdorp-woensdagochtend-251jpg

Inschrijving Timmerdorp 2022

Wat je moet weten over de inschrijving voor het Timmerdorp:

20150710_1639230-08-2jpg

Toegang en Locatie

Toegang, Locatie en Calamiteitenadres Timmerdorp Anna Pauwlona

dsc_0001jpg

De Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen timmerdorp!

timmerdorp-woensdagochtend-2-1jpg

Algemene informatie

Goed om te weten!