Inschrijving Timmerdorp 2023

 • De inschrijving kost €20,- per deelnemer.
 • De inschrijving start op 30 mei , zie hieronder voor meer informatie.
 • Er kunnen beperkt aantal kinderen deelnemen aan het evenement. De inschrijving is elk jaar snel vol. Om die reden is er alleen plek voor kinderen waarvan een ouders die zich ook voor minimaal 1 dag als vrijwilliger opgeven. Hieronder lees je er meer over.
 • Het timmerdorp wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, of groep 3 (volgend schooljaar) t/m groep 8 (afgelopen schooljaar).
 • Het timmerdorp is in eerste instantie toegankelijk voor kinderen uit dorpskern Anna Paulowna (postcode 1760 en grotendeels 1761). Daar rekenen we ook kinderen onder die naar school gaan in Anna Paulowna. Kinderen uit buitengebieden (bijvoorbeeld uit Wieringerwaard, Van Ewijcksluis, 't Zand, logerende kinderen of vriendjes) kunnen wel inschrijven, maar komen onder aan de lijst
 • Heb je je ingeschreven via de voorinschrijving? Betaal dan op tijd door het geld op onze rekening over te maken! Heb je niet op tijd betaald, dan is de voorinschrijving ongeldig!
 • Het rekeningnummer is:
  NL74 RABO 0123 5385 05 t.n.v. Timmerdorp Anna Paulowna, o.v.v. achternaam, straat, huisnummer ( voorbeeld: timmerman, hamerstraat, 5).
 • Betalen is bevestiging: Heb je ingeschreven en betaald? Dan kun je er vanuit gaan dat je kind is ingeschreven.
  Er is geen plaats voor extra kinderen die één dag (deel) willen timmeren
 • Als vrijwilliger moet je ouder zijn dan 18 jaar!
* inschrijving timmerdorp 2023 is gesloten!!


Bij de inschrijving hanteert het Timmerdorp een voorkeursregeling op deze manier :

Een timmerdorp kan niet zonder vrijwilligers door gaan. Daarom krijgen de ouders/ verzorgers die 1 dag komen helpen voorrang bij de inschrijving. De inschrijving is gesloten. We zitten VOL = VOL.

Bent u vrijwilliger zonder deelnemende kinderen? U hoeft het inschrijfformulier niet in te vullen. Wij willen u vragen om een mail te sturen naar de organisatie.     TimmerdorpAP@gmail.com.